Neerslag


Neerslag KNMI stations


Atappingen
Op circa 325 KNMI-neerslagstations wordt dagelijks de neerslag gemeten met een standaard regenmeter. De aftappingen vinden eenmaal daags plaats om 08.00 uur UT (09.00 uur lokale tijd in de winter, 10.00 uur lokale tijd in de zomer). Waarnemers geven deze gegevens zo spoedig mogelijk telefonisch door via een automatisch voice-response systeem (IRIS). Op de kaarten wordt de hoeveelheid neerslag van vandaag en de afgelopen dagen gepresenteerd. De hoeveelheden zijn afgerond in hele milimeters. De neerslag- kaarten worden daarna nog een aantal keren ververst.


Uitleg
De kaart toont het doorlopend potentieel neerslag- overschot (in mm). Het doorlopend potentieel neerslagoverschot wordt verkregen door het verschil te berekenen tussen de hoeveelheid gevallen neerslag en de berekende referentiegewasverdamping. Dit verschil wordt dagelijks gesommeerd in het tijdvak van 1 april tot en met 30 september. Een negatief getal geeft een vochttekort aan, een positief getal een vochtoverschot. Een kaart met het langjarige gemiddelde (1981-2010) van het neerslagoverschot in het vergelijkbare lopende tijdvak is beschikbaar. De kaart is gebaseerd op de neerslagmetingen die dagelijks worden verricht op de KNMI-neerslagstations en de referentiegewasverdamping die wordt berekend voor alle KNMI-stations die zijn uitgerust met een stralingsmeter. De neerslagaftappingen vinden 1 maal daags plaats om 10.00 uur lokale tijd. .